The beautiful Begonia “Cascade” – Csüngő Begónia

 

The photos here below were taken in our garden recent months. The Begonia Cascade has brought us much pleasure, perhaps also to you through the pictures.This is stunningly beautiful flower.

Az alábbi képeken gyönyörű csüngő begóniát látnak, mely a kertünkben virít pár hónapja. Elképesztő szépsége sok örömet okozott nekünk, a képeken keresztül talán Önöknek is.

Photographer’s passion – Fotós szenvedély

DSCF0134-1_Border

The photo above is the soul of photographer’s passion for me. It was shot in a late afternoon moment when I just started to take photos but I was stopped by an unexpected storm. The sky began falling. Just  in that moment, I got a sight of an impatiens-walleriana (in Hungarian: Vízifukszia), blossoming on our window ledge, as it was being hit by both rain and wind. With waterdrops rolling down the window, the sight of the flower offered me an „impressionist vision” with blurred outlines and wonderful colours in natural light. Of course, this „vision” made me grasp the camera at once. In that moment the afternoon became complete for me. I think this was some sort of photographer’s passion.

A fenti kép a fotószenvedély megtestesülését jelenti számomra. Egy késő délután perceiben készült, amikor fényképezni indultam volna, de egy váratlan vihar lehetetlenné tette, hogy elmenjek. Az ég leszakadt. Akkor láttam meg az ablakunk külső párkányán díszlő Vízifuksziát (impatiens-walleriana), amint az eső telibe vágja, a szél megtépázza. Az ablaküvegen lefolyó vízcseppek mögött, természetes fényben, elmosódott vonalaival és gyönyörű színeivel az impresszionista víziót keltő virág látványa rögtön a fényképezőgépet nyomta a kezembe. A délutánom beteljesülté vált. Azt hiszem ezt hívják fotós szenvedélynek.

Take a walk at the Hungarian Parliament – Séta a Parlamentnél

IMG_1789_U8_Border_ver2

The big square at the Hungarian Parliament has been rebuilt and renovated. Now the grandiose building, as one of the main sightseeing attractions of Budapest, has its proper environment. The modern elements of space, the intensively used grey colour, the selection of statues have been often criticized, but we do like it. Others seem to accept it quickly, as well.

IMG_1768_Border_1

A Parlament körüli térrendszert átépítették, felújították. A grandiózus épület, Budapest egyik fő látványossága méltó térbe került. Sokan bírálják a modern térelemeket, a sok szürke színt, a szobrok megválasztását, nekünk tetszett. És úgy tűnt mások is hamar befogadták.

Textures – Textúrák

These photos show textures, which were created either by the nature, or by artistic and able hands. The orderliness, the harmony of colours and the beauty have special message. If you make order outside, you will also find the order in yourself. This is the most important teaching of the harmonization principles based upon the ancient Chinese Feng Shui.

Ezek a képek textúrákat mutatnak be, melyeket vagy a természet, vagy szorgos kezek alkottak. A rendezettségnek, a színeik harmóniájának, szépségének üzenete van. Ha rendet teremtesz magad körül, rend lesz benned is. Az ősi kínai Feng Shui filozofikus gondolkodásra épülő harmonizációs elveknek ez az egyik legfontosabb tanítása.

Urban moments – Városi pillanatok

IMG_5648_DxO_Border

I can’t add too much to these photos. Something caught me in that moment and I just took a shot of it. That’s all. But, of course, I’ll be glad if you find some relation, some thought regarding the picture.

Ezekhez a képekhez nem sok hozzáfűzni valóm van. Megfogott valami, lefényképeztem. Ennyi. Ha a képek között mégis találnak valamiféle gondolati kapcsolatot, annak csak örülök.

Royal Garden Pavilion, at the Castle of Buda – Várkertbazár

DSCF0396-1

The renovated Royal Garden Pavilion became really wonderful. Earlier, when I often travelled in its neighbourhood, I was always very disappointed to see how the great work of architect Miklós Ybl was left decaying. Now it’s been renewed, and it’s really a great pleasure to take a walk and have a rest there. I offer this sight to everybody, those who have not visited yet, and also to those who already visited it.

Gyönyörű lett a felújított Várkertbazár. Gyakran utaztam alatta, mindig szomorú szívvel látva, hogyan pusztul Ybl Miklós szép alkotása. De most megújult, öröm sétálni benne, megpihenni. Ajánlom mindenkinek, aki még nem látta azért, aki volt már benne azért.

Roses – Rózsák

IMG_5726_acd2

Roses are said to be the queen of gardens. It is not by chance that they are associated with sending message of love. If cared for properly, they gratefully blossom in gorgeous colours.

A rózsák a kertek királynői. Szépségükkel nehéz betelni. Nem véletlen, hogy szerelmet üzennek. Ha gondozzák őket hálásak, büszkén, pompás színekben ragyognak.