Photographer’s passion – Fotós szenvedély

DSCF0134-1_Border

The photo above is the soul of photographer’s passion for me. It was shot in a late afternoon moment when I just started to take photos but I was stopped by an unexpected storm. The sky began falling. Just  in that moment, I got a sight of an impatiens-walleriana (in Hungarian: Vízifukszia), blossoming on our window ledge, as it was being hit by both rain and wind. With waterdrops rolling down the window, the sight of the flower offered me an „impressionist vision” with blurred outlines and wonderful colours in natural light. Of course, this „vision” made me grasp the camera at once. In that moment the afternoon became complete for me. I think this was some sort of photographer’s passion.

A fenti kép a fotószenvedély megtestesülését jelenti számomra. Egy késő délután perceiben készült, amikor fényképezni indultam volna, de egy váratlan vihar lehetetlenné tette, hogy elmenjek. Az ég leszakadt. Akkor láttam meg az ablakunk külső párkányán díszlő Vízifuksziát (impatiens-walleriana), amint az eső telibe vágja, a szél megtépázza. Az ablaküvegen lefolyó vízcseppek mögött, természetes fényben, elmosódott vonalaival és gyönyörű színeivel az impresszionista víziót keltő virág látványa rögtön a fényképezőgépet nyomta a kezembe. A délutánom beteljesülté vált. Azt hiszem ezt hívják fotós szenvedélynek.

Textures – Textúrák

These photos show textures, which were created either by the nature, or by artistic and able hands. The orderliness, the harmony of colours and the beauty have special message. If you make order outside, you will also find the order in yourself. This is the most important teaching of the harmonization principles based upon the ancient Chinese Feng Shui.

Ezek a képek textúrákat mutatnak be, melyeket vagy a természet, vagy szorgos kezek alkottak. A rendezettségnek, a színeik harmóniájának, szépségének üzenete van. Ha rendet teremtesz magad körül, rend lesz benned is. Az ősi kínai Feng Shui filozofikus gondolkodásra épülő harmonizációs elveknek ez az egyik legfontosabb tanítása.

Kopaszi dam fall time – Ősz a Kopaszi gáton

IMG_3798_nx2

At the beginning of October, we took a walk at Kopaszi dam, located in South Buda and carefully renewed recently. With my photos here below I try to share with you the magic colours and the atmosphere

A Dél-Budán gyönyörűen rendbe tett Kopaszi gáton tettünk egy sétát október elején. A képekkel a varázslatos színeket, hangulatot igyekeztem visszaadni.